شکوه
 
چت روم

وضعیت آب و هوا


اوقات شرعی

لینک دوستان

در جستجوی آنچه توبه کرده ای نباش ، فقط...

افسران - در جستجوی آنچه توبه کرده ای نباش ، فقط...
 
 

تاریخ انتشار: 1395/06/06 || بازدیدها:

امتياز تنباكو و حکم حکومتي

حكم تحريم تنباكو چه بود؟ چرا ميرزاي شيرازي با قرارداد امتياز تنباكو مخالفت كرد؟

Tanbakoo.jpgحكم تحريم تنباكو از مصاديق احكام حكومتي است كه در جهت رعايت مصالح جامعه اسلامي در عصر غيبت توسط مجتهد جامع الشرايط اتخاذ گرديد. تبيين دقيق اين موضوع نيازمند شناخت حكم حكومتي و ويژگي هاي آن از يكسو و همچنين توجه به شرايط زماني تحريم تباكو مي باشد كه در ادامه به اختصار مطالبي ارائه مي شود :
الف- حكم حكومتي و ويژگي هاي آن: «احكام حكومتي» تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده، به اجرا در مي آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.
بنابراين مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست:
قسم نخست احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود. (سيدمحمدحسين طباطبايي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص 83_85)
در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و ...، حكم حكومتي كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايرهء اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آنچنان كه حضرت امام (ره) مي فرمايد: «حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (صحيفه نور، ج 20، ص 170) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوين ثانويه محدود نيست» (جهت مطالعه كامل ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 614_670).
حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي _ اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. (ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 87-88)
به عنوان نمونه، امام راحل(ره) مي فرمايد: «حاكم مي تواند مسجد و يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند... همچنين مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند». (صحيفه نور، ج 20، ص 170_171)
بنابراين حكم حكومتي اختياري قانونمند و داراي ضوابط است كه در موارد خاصي كه اقتضا مي نمايد جهت حفظ و تأمين مصالح جامعه به حاكم اسلامي سپرده شده است .


تاریخ انتشار: 1395/06/06 || بازدیدها:

تصویری دردناک از باغ وحش انسانها

به گزارش جهان به نقل از تاریخ و جوان، تاجر "موریس میتر" در حال نمایش بومیان امریکای جنوبی در باغ وحش بین المللی پاریس فرانسه، ۱۸۸۹ .این بومیان بی نوا را تاجران فرانسوی ؛ در سال ۱۸۹۹ از دولت های استعماری اسپانیایی زبان آرژانتین و شیلی خریداری کرده و جهت نمایش در باغ وحش به اروپا منتقل نمودند.

 

 

 

 

افسران - تصویری دردناک از باغ وحش انسانها

 

 

 

 

در سال "۱۸۸۶" حدود ۳۰۰۰ نفر از قبیله "Selknam" در جنوب شیلی و آرژانتین در حال زندگی بودند.اما این قبیله مورد تهاجم گسترده سفیدپوستان قرار گرفت و عده بسیاری از آنها کشته،یا برای نمایش در سیرک به اروپا منتقل شدند تا جایی که در سال ۱۹۷۴ آخرین بازمانده از آنها درگذشت و نسلشان بصورت رسمی منقرض گشت.با اینکه در میان این بومیان منتقل شده به باغ وحش کودکان نیز وجود داشتند اما تقریبا هیچکدام از آنها موفق به بازگشت به سرزمین مادری نشدند و درهمان اروپا مردند.

 

افسران - تصویری دردناک از باغ وحش انسانها
 

تاریخ انتشار: 1395/06/06 || بازدیدها:
۱۰ ویژگی نگاه سرهنگ مآبانه به تشکل‌های دانشجویی
 
 

یکی از مهمترین علل اجرای سیاست «سرهنگ مآبانه» در دانشگاه این است که متاسفانه برخی مسئولین در دوران دانشجویی خود سابقه حتی یک روز کار تشکلی و انقلابی در دانشگاه را نداشته اند و این محیط را درک نمی کنند.آن وقوت برای دانشجویان نسخه می پیچند.

یکی از برکات جمله ی معروف"من سرهنگ نیستم؛من حقوقدان هستم" جناب روحانی این است که این گزاره به عنوان یک شاخص می تواند ما را در قضاوت درباره عملکرد ایشان و دیگرانی که نگاه"سرهنگ مآبانه" به محیط علم و دانش دارند راهنمایی کند. محیط دانشگاه،فضای دانشجویی و عرصه علم و دانش ، عرصه ی جنگ نرم است. فعالیتهای خودجوش و انقلابی با چاشنی" نگاه قرارگاهی" به معنای چک کردن مداوم وظایف و ماموریت ها با سیاستهای کلی نظام می تواند یک دانشجوی انقلابی -بخوانید افسر جنگ نرم- را  در پیشبرد اهداف انقلاب به موفقیت برساند.

در دوران اعتدال، سیاست «محدود سازی و استبداد» بر فضای علمی کشور و فعالیت جوانان انقلابی در دانشگاه ها حاکم است که این نگاه را بصورت نمادین نگاه «سرهنگ مآبانه» می نامیم.  این نگاه که متاسفانه برخی مسئولین در دولت و حتی بیرون دولت آن دنبال می کنند این ویژگیها را دارد:

۱. فعالیت های انقلابی دانشجویان به عنوان تهدید نگریسته می شود.

۲. مسئولین دانشگاه ها و برخی نهادهای دانشگاهی نگاه ابزاری و دستوری به دانشجوی انقلابی دارند.

۳. برای دانشجو فرصت آزمون و خطا در تاکتیک ها و مسائل خرد قائل نیستند.

۴. صدور مجوز فعالیت ها متمرکز و با نگاه امنیتی است. نگاه امنیتی به کادر و سازمان آنها تسری یافته و هر فعالیتی به عنوان سوژه ای تهدید آمیز تلقی می شود. شم پلیسی و کارگاهی آنان فعال شده و در جستجوی متهم -بخوانید متهم سازی- هستند.

۵. به قوانین و آیین نامه هایی که به دانشجو و دانشگاه اختیار تصمیم گیری در خصوص فعالیت تشکل و فضای فرهنگی دانشگاه را می دهد توجه نمی شود و سلیقه ها که بعضا نشات گرفته از کج فهمی ها و بعضا منافع فردی است ملاک تصمیم گیری ها است.


تاریخ انتشار: 1395/06/06 || بازدیدها:
مهم ترين دخالت و نفوذ غربي ها را در تدوين قانون اساسي مشروطه شاهد هستيم که جرج چرچيل، دبير امور شرقي سفارت انگليس در جلسات تدوين قانون اساسي حضور داشته و آنها را به سفير گزارش نموده است و از اين طريق در بحث تساوي حقوق مطرح در تدوين قانون اساسي باعث اعتراضات از سوي اقليت هاي ايراني با هدايت انگليسي ها در ايران شده است
تاریخ انتشار: 1395/06/03 || بازدیدها:


پانل کاربران
فراموشی کلمه عبور
عضویت
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آمار سایت

» بازدید امروز : 2
» بازدید دیروز : 0
» بازدید هفتگی : 2
» بازدید ماهیانه : 2
» بازدید سالانه : 168
» کل بازدیدها : 686